Algemene voorwaarden Babouska Design

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en vetalingsvoorwaarden van Babouska.

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief luxe cadeauverpakking en verzendkosten.

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van de kinder deken brengt Babouska portokosten in rekening.
3-2 De hoogte van de portokosten bedragen € 6,75 binnen Nederland, ongeacht het aantal bestellingen.
3-3 De bestelling wordt altijd als pakket geleverd.

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Betaling geschiedt via overboeking of direct en online middels iDEAL.
4-3 Babouska verzendt een bevestiging per e-mail wanneer de kinder deken wordt verzonden.

5. Levering
5-1 Alle artikelen worden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post of SelektVracht.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT post of SelektVracht binnen 14 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
5-4 TNT post en SelektVracht bezorgen in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-6 Babouska is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post of SelektVracht

6. Retourneren
6-1 De producten worden allemaal geheel met de hand, op uw verzoek gemaakt daarom geldt de wettelijke bedenktijd van 7 dagen retour- en omruilregeling niet. Bent u niet tevreden, neem dan telefonisch of per email contact op.

7. Aansprakelijkheid
7-1 De dekens die in het assortiment van Babouska zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. De afgeleverde dekens bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Babouska kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Babouska is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 Babouska kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7-5 De positie en grootte van de daadwerkelijke tekst op een deken kan iets afwijken van hoe de tekst op de site wordt weergegeven. Babouska kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

8. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Babouska gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

9. Vragen
Babouska streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Babouska, dan wordt Babouska daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

10. Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen het Babouska en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen de consument en Babouska te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door Babouska worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
10.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Babouska heeft voorgelegd.
10.4 Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan Babouska heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
10.5 Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Babouska aan deze keuze gebonden. Wanneer Babouska dat wil doen, zal u binnen vijf weken na een daartoe door Babouska schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Babouska de keuze van u niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Babouska gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
10.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Babouska. De illustraties zijn eigendom van Babouska.